Aan de slag in de tuin Aan de slag in de tuin

Gespreksgroepen
 Er zijn verschillende gespreksgroepen die aan de slag gaan met de verhalen waar je aan kunt deelnemen.
 
1. Gemeentegespreksgroepen
Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en bespreekt alle verhalen. De leiding van de gemeentegespreksgroepen ligt in handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door ds. Ina Veldhuizen en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken. Kenmerkend voor deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe verbinden aan deze groep voor een seizoen, dat bij de bijbelverhalen nadrukkelijk gevraagd wordt wat deze betekenen voor je eigen leven nu. Er is altijd ruimte om aan te schuiven. Er zijn op dit ogenblik zo’n vijf gespreksgroepen die op verschillende momenten in de week bij elkaar komen, zowel overdag als ’s avonds. De coördinatie ligt bij Janny Jansons (, 0314-36 66 02).

2. Bijbel ter Sprake
Op deze avonden legt ds. Ina Veldhuizen de bijbelgedeeltes in het midden die de daaropvolgende zondagen terugkomen in de kerkdienst in de Wingerd. Met elkaar bespreken we wat opmerkelijk is, wat aanspreekt of wat vragen oproept. Een veelgehoorde reactie is dat de dienst een verdieping heeft gekregen doordat de deelnemers al van tevoren met het bijbelgedeelte bezig zijn geweest. De avonden zijn overigens ook zinvol in zichzelf, ook als iemand niet in staat is om naar de dienst te komen. De avonden zijn los van elkaar te volgen en je meldt je steeds per avond aan bij ds. Ina Veldhuizen (). De data zijn donderdag 5 oktober, dinsdag 14 november, donderdag 7 december, dinsdag 9 januari, donderdag 8 februari, dinsdag 6 maart, donderdag 5 april en dinsdag 8 mei.  De bijeenkomsten zijn van 20.00u tot 21.30u. en vinden plaats in de Wingerd.
 
3. Gespreksgroep rond de bijbel
Elke eerste maandag van de maand komt de gesprekgroep rond de bijbel bij elkaar. We bespreken telkens een van de zeven bijbelverhalen uit het project Tuin vol verhalen (3). Plaats van samenkomst: Driekoningenkapel; tijd: van half drie tot vier uur. Gespreksleiding: ds. Klaas A. Bakker, of 0314-354355. De eerste bijeenkomst is op maandag 25 september.
 
4. Een voltooid leven …?
Soms hebben mensen het gevoel dat hun leven voltooid is. Alles wat er toe doet, lijkt te zijn gebeurd. Wat rest is enkel wachten op de dood. Soms brengt het gevoel dat hun leven voltooid is, mensen tot het verlangen om te sterven. Waarom zou je elkaar dat niet gunnen, als je leeftijd in de hoge cijfers begint te komen, is dan een vraag die opkomt. Waarom zou je elkaar dat niet gunnen en om die reden de huidige euthanasiepraktijk uitbreiden, zodat ook mensen die hun leven voltooid vinden, hun leven kunnen laten beëindigen? Hoe herkenbaar het gevoel ook kan zijn, dat je leven voltooid is, toch roept de wens om het leven te laten beëindigen vragen op. Bijvoorbeeld de vraag waarom je de wens om te sterven eigenlijk hebt? Kan het ook zijn, dat er een andere vraag onder verscholen gaat? Maar ook de vraag komt op of een gezond leven door een ander beëindigd mag worden. Moet je dat willen?
We gaan met de vragen rondom voltooid leven aan de slag aan de hand van het boek van Els van Wijngaarden, Voltooid leven. Meedoen aan deze kring veronderstelt het lezen van dit boek. Het zal veel stof tot nadenken en spreken geven.
Deze gesprekgroep komt bij elkaar op drie woensdagavonden: 15 november, 17 januari en 14 maart.
U kunt zich voor deze kring opgeven bij ds. Klaas A. Bakker () of via het inlegvel in het boekje Tuin vol verhalen 3.

5. Tischrede – Tafelpraat
Luther was een groot eter en prater aan tafel. Een aantal van die gesprekken zijn bekend geworden als Tischreden. Geïnspireerd hierdoor zullen er in het voorjaar van 2018 Tafelpraatavonden georganiseerd worden. Bij mensen thuis gaan we in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje, of wie weet een maaltijd.
PS: Vind je het leuk om dit mede te organiseren, laat het de predikanten weten

6. Zingen in de tuin
Samen zingen is een feest, verbroedert, helpt je te geloven, kan het onzegbare verwoorden, maakt vrolijk.
Sinds een aantal jaren zingen we uit ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’. Dit boek is een rijke verzameling uit de grote schat van kerkliederen die ons uit de geschiedenis zijn meegegeven én vruchten van hedendaagse creativiteit en muzikaliteit.
Maar naast de liederen vinden we andere liturgische vormen, gebeden, gedichten. Kortom, de moeite waard om er regelmatig in te duiken en zingend boven te komen.
Na de positieve reacties op maandagavond 8 mei jongstleden, waarin we voor het eerst een avond ‘zingen in de tuin’ organiseerden, wordt er ook dit komend seizoen weer een aantal zangavonden gehouden. We volgen hierbij het kerkelijk jaar, maar ook de zeven schriftgedeeltes uit de Tuin vol verhalen.
Iedereen is welkom.
Als je van zingen houdt,
als je op ‘ontdekkingstocht’ wil door het nieuwe liedboek,
als je inspirerende teksten wil horen en lezen,
als je....
Eigenlijk zijn er redenen genoeg. Wees welkom dus!
De avonden zijn op: de maandagen 18 september, 6 november, 15 januari, 26 februari, 23 april. We zingen steeds van half acht tot half tien in de Catharinakerk of in de Driekoningenkapel. Houd de Ontmoeting in de gaten voor de locatie van het zingen. De eerste is in ieder geval in de Catharinakerk. Halverwege drinken we samen koffie. Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage om deze avonden te kunnen blijven organiseren. Graag tot dan!
Theo en Elske
 
7. Bijbelquiz
In welke vierplek zit de meeste bijbelkennis? Dat zouden we graag op 2 november willen testen. En hoe? Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt ieder jaar een bijbelquiz uit. Op ludieke manier komen allerlei vragen voorbij over weetjes uit en rondom de bijbel. In verschillende rondes kunnen teams uit de verschillende vierplekken het opnemen tegen elkaar. Zo veel mogelijk mensen worden uitgenodigd om plaats te nemen in een team en zo de Wingerd, Catharina of Slangenburg te vertegenwoordigen. Supporters zijn ook erg welkom en zij kunnen in de anonimiteit hun eigen bijbelkennis testen. We zijn benieuwd wie de handschoen op durven nemen en hun vierplek gaan vertegenwoordigen. Naar verwachting zal het een gezellige avond worden onder leiding van Hans van Loon. De avond begint om 20.00u in de Wingerd, vanaf 19.30u staat de koffie klaar. Meer info bij de predikanten.
 
8. Meditatief schilderen
Eerst zullen we op meditatieve manier stil staan bij één van de zeven verhalen om daarna, geïnspireerd of geprikkeld door het bijbelgedeelte, de verfkwasten te pakken. Het gaat tijdens deze avond niet om de vraag wie beeldig of kunstig kan schilderen. Het gaat erom dat je met verf probeert te verwerken wat je hebt gehoord en wat het heeft opgeroepen. Iedereen kan dus zonder meer meedoen, als je het maar leuk lijkt of vindt om te schilderen en een verhaal zo te verwerken. Ada Westra (, 0314-32 63 24) en ds. Ina Veldhuizen zullen leiding geven aan deze avonden en ze zijn los van elkaar te volgen. De data zijn de maandagavonden 30 oktober en 6 november en zijn van 19.30u-22.00u in de Wingerd. Graag opgeven voor 27 oktober.
 
9. Meditatie
Door middel van meditatie stilstaan bij enkele woorden uit de Tuin vol verhalen. Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met meditatie als mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee kunnen doen. Op verschillende manieren kunnen mensen bekend zijn met meditatie, bv. door yoga of door een mindfulnesstraining. De technieken die we willen gebruiken zijn wellicht daaruit herkenbaar, de focus zal liggen op woorden uit de bijbel. Meditatie waarbij je je bewust ontspant en concentreert is ook bekend vanuit de christelijke kloostertraditie. Woorden uit de Schrift kunnen zo intens tot je komen of op een verrassende manier voor je opengaan.
In de Wingerd komt maandelijks een meditatiegroep bij elkaar. De meditaties zullen waarschijnlijk ook cirkelen rondom de Verhalen uit de Tuin. Dit zal in ieder geval gelden voor de meditatieavonden van 3 oktober en 3 april, dan zullen ze geleid worden door ds. Ina Veldhuizen.
De meditatieavonden zijn op 3 oktober, 7 november, december is onzeker, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni van 20.30u-21.30u. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om een keer of vaker een meditatie mee te maken! Voor meer informatie: Sandra de Jong, .
 
10. Bibliodrama
Je kunt naar een bijbelverhaal luisteren en dat kan mooi zijn. Je kunt je ook gaan inleven in een persoon in een bijbelverhaal en dan dat verhaal opnieuw beleven. Op die manier kan een bijbelverhaal een belevenis worden. Stel je voor dat je één van de wijze of juist dwaze meisjes zou zijn en de bruidegom zou eraan komen, hoe zou je dat gevonden hebben? We gaan ons verdiepen in een verhaal, doen drama-oefeningen en spelen vervolgens vanuit en rond één of meerdere rollen uit het verhaal. Het wordt geen optreden voor anderen, maar een ontdekkingsreis voor jezelf in het verhaal. Tijdens de ene avond zal Exodus 33:12-34:11a centraal staan en de andere avond Lucas 15:11-32. Bibliodrama zal gegeven worden op de maandagavonden 22 januari en 5 februari onder leiding van Marijke Kors en Marie-Louise Vroemen. Het is de bedoeling dat je beide avonden komt. De avonden zijn van 19.30-22.00u in de Wingerd. Opgave uiterlijk 15 januari. De kosten zullen €10.00 zijn. Info: ds. Ina Veldhuizen ()
 
11. Over de betekenis van het kruis
In de tijd dat ik theologie studeerde was ‘verzoening’ zeker een onderwerp van gesprek. Wat is nu precies de betekenis van de dood van Christus aan het kruis? Kant en klare antwoorden werden gewantrouwd en stonden vaak ver af van de eigen beleving. Men was in en buiten de kerk op zoek naar nieuwe visies en dat was ik zelf ook. Ik schreef een scriptie waarin ik de opvattingen over de betekenis van het kruis door de eeuwen heen op een rijtje zette en al schrijvend aan de scriptie vond ik zelf veelzeggende woorden.
De opvatting van Luther kun je samenvatten in twee woorden: goddelijke ruil. Christus neemt onze plaats in opdat wij in de zijne treden. Voor wie benieuwd is naar verschillende opvattingen en voor wie zelf nieuwe antwoorden wil vinden, organiseren we een middag over de betekenis van het kruis in de Slangenburgse kerk. Als datum hebben we gekozen voor een zaterdag in de Veertigdagentijd, namelijk 17 maart (van 14.00-17.00 uur). Leiding:  ds. Helma van Loon.
 
12. Een dienst in het Achterhoeks
Je hoort nogal eens zeggen dat protestantse gelovigen de bijbel lezen en rooms-katholieken niet. En daarbij wordt dan vaak naar Luther verwezen, want hij was het die de bijbel in de volkstaal vertaalde en daardoor kon iedereen gewoon thuis in de bijbel lezen. In feite kun je dat natuurlijk niet als een algemeen geldende waarheid beweren, maar het is wel fijn dat we de bijbel in onze eigen taal kunnen lezen en daarbij kunnen we dan aan Luther denken. Er zijn trouwens nog steeds mensen bezig met het vertalen van de bijbel om zo het boek toegankelijk te maken voor alle mensen.
In het kader van de Tuin vol verhalen leek het ons passend om een dienst in het Achterhoeks aan te bieden. Op zondag 27 mei zal ds. Hans Hinkamp (Lichtenvoorde) voorgaan in de Slangenburgse kerk.

13. Hier sta ik … morele dilemma’s
Vaak is het erg lastig om in je eentje je weg te vinden in wat goed is en wat niet. Je praat erover met deze en gene. En al pratend kom je verder. In de kerk speelt bij het bepalen van wat goed is en wat niet ook ons geloof een rol. Welke weg wijst de bijbel ons? Hoe zien wij deze ontwikkeling in het licht van God? Wat vinden wij van hieruit bijvoorbeeld van de discussie over voltooid leven? In deze gesprekken gaat het erom dat je verder komt, dat je nieuwe argumenten hoort, dat anderen je een nieuw perspectief geven. Het is niet zo, dat er bij één mening uitgekomen moet worden en dat dat dan de juiste is, die iedereen wordt opgelegd. Er wordt niets opgelegd. En niemand heeft in die zin het laatste woord. Het gesprek zal immers doorgaan. Maar wat wel gebeurt, is dat wij ons scherpen, dat wij misschien nieuwe gezichtspunten ontwikkelen, omdat we luisteren naar elkaar. Het gaat dus om het gesprek. We zullen een drietal keren bij elkaar komen rondom morele dilemma’s. Die dilemma’s worden door u of door de gespreksleiding aangereikt. We komen bij elkaar in de Wingerd op dinsdag 21 november, woensdag 31 januari en  woensdag 7 maart. Leiding: ds. Ina Veldhuizen en ds. Klaas A. Bakker.
  
14. Film op zondagmiddag
Wij willen een aantal films met u gaan kijken. Film is een prachtig medium om ideeën, gedachten over te brengen of om het leven van iemand in beeld te brengen. Via de zondagsbrieven, kerkgroet, Ontmoeting enz. zullen we u op de hoogte brengen wanneer welke film te zien zal zijn. Op dit moment (september 2017) kunnen we daar nog niet veel meer over zeggen, omdat we nog in gesprek zijn over de plaats waar dit zal gebeuren.

terug