Vieringen Vieringen

De vieringen in de Catharinakerk beginnen om 10.00 uur
Adres: Simonsplein 25, 7001 BM Doetinchem
Coordinatie Kostersdienst: Jan Kuiperij 0314-340607
Beheer/Verhuur: Jan Terbeek, tel. 06 53 42 60 32,  

In principe is de aanvangstijd van de vieringen om 10.00 uur maar in het zomerseizoen kan de aanvangstijd wel eens eerder zijn. (klik hier voor bijzonderheden van de komende diensten) De gemiddelde duur van de dienst is ruim een uur. Er is geen avond- of middagdienst, tenzij bij bijzondere gelegenheden.
Nog meer informatie over de Catharinakerk kunt u vinden in de Informatiegids Catharinakerk 2017.

Waar zijn wij te vinden?
In het centrum van de stad, dat kan gewoon niet missen! Op zondagmorgen kan overal gratis geparkeerd worden en dan is het nog hooguit 10 minuten lopen naar de kerk. 

lees meer »
 
Informatie over de Catharinakerk Informatie over de Catharinakerk

De Catharinakerk is de meest zichtbare kerk in Doetinchem. Op weg naar Doetinchem zie je de kerk uitnodigend het centrum van de stad aangeven. Een prachtig oriëntatiepunt. 
Los van de markante centrale plaats die zij als gebouw inneemt, wil de Catharinakerk ook een plek zijn om je in het leven te oriënteren
en op verhaal te komen. Die oriëntatie vinden we in de bijbelse verhalen over God en mensen.

De Catharinakerk heeft een stiltecentrum voor de stad
Dagelijks, behalve op zondag, staat tussen 9.30 uur en 17.00 uur de deur van de Catharinakerk open. In de hal van de kerk (kant Simonsplein) kan iedereen zich even terugtrekken voor een moment van rust, bezinning of gebed. Er is ook gelegenheid een kaarsje te branden.

De Catharinakerk is een oriëntatiepunt om:

 • zomaar even op adem te komen;
 • het stiltecentrum wat uit te rusten, te bidden, een passend boekje te lezen of een kaarsje aan te steken;
 • eens een tentoonstelling of concert te bezoeken of een cantatedienst bij te wonen;
 • op zondagochtend de kerkdienst bij te wonen;
 • na de kerkdienst, onder het genot van een kopje koffie, met elkaar van gedachten te wisselen;
 • eens over opvang van vluchtelingen of over zorgen die u bezig houden te praten, een helpende hand te bieden.
De deuren staan open. U bent van harte welkom, wat de reden van uw komst ook is.

 
12 september 2014: Het Flentrop Orgel is gerestaureerd en opgeleverd 12 september 2014: Het Flentrop Orgel is gerestaureerd en opgeleverd

12 september 2014: Het Flentrop Orgel is gerestaureerd en opgeleverd
Op vrijdag 12 sept. 2014 is in de vol bezette Catharinakerk tijdens een druk bezochte, feestelijke bijeenkomst het in zes maanden door Flentrop Orgelbouw gerestaureerde orgel in uitstekende staat opgeleverd.  Het orgel is in 2011 als rijksmonument aangemerkt. Daardoor kon 65% van de noodzakelijke restauratie (ca. € 200.000,- ) gesubsidieerd worden. Het resterende deel van de kosten is middels giften, collecten en door een bijdrage van de Stichting Catharina Cultureel bij elkaar gebracht. Tevens is de koppeling pedaal-rugwerk aangebracht. Een tremulant bleek door de gebruikte windvoorziening niet mogelijk.
Andries van Roekel, voorzitter van het  College van Kerkrentmeesters, opende de avond met een korte terugblik op de restauratie en een dankwoord aan de velen, waaronder een groot aantal vrijwilligers, die zich voor deze restauratie maanden hebben ingezet. Tevens benadrukte hij dat het nu een orgel "van ons allemaal geworden is dat  veel bespeeld moet worden". Theo Jellema, organist en adviseur in dit project, legde uit waarom dit een monumentaal orgel is en Erik Winkel, van  Flentrop Orgelbouw, blikte terug op de geschiedenis van het orgel en de restauratiewerkzaamheden. Vervolgens werden op speelse wijze de diverse registers en klankmogelijkheden van het orgel gedemonstreerd, besloten met enkele stukken van Bach. De avond werd met een receptie afgesloten. Zondagmorgen werd het orgel liturgisch weer in gebruik genomen.
Zaterdag 13 sept., op open monumentendag, werd het orgel voor belangstellenden opengesteld en door velen met groot plezier bespeeld.
Op zaterdagavond werd het orgel betrokken in een samenspel van sopraan, trompet en cello in nieuwe muziek van nederlandse componisten,  uitgevoerd door il Canto di Rame, een ensemble van vier jonge achterhoekse musiciennes.
Op beide avonden werd het bewijs geleverd dat Doetinchem weer een monumentaal orgel bezit dat het inderdaad ten volle waard is regelmatig bespeeld te worden.
Van de dé- en montage en het intonatieproces zijn korte filmpjes te zien:
Stemmen van het orgel
De- en montage
Bekijk hier de foto's van de feestelijke in gebruikneming van het orgel

Tekst: de heer Bosman en de heer Sebok

 
Het orgel in de Catharinakerk Het orgel in de Catharinakerk

Het orgel in de Catharinakerk
Geschiedenis:
“Eén der merkwaardigste KERK-ORGELEN, welke in de zeven Provicien(...) aangetroffen worden.
Zo wordt in 1774 het toenmalige orgel in de GROOTE-KERK van DEUTICHEM omschreven.
Exacte gegevens over de orgelbouwer zijn er niet. Maar het moet een 16e eeuws 'Morlet'orgel geweest zijn van '17 stemmen', met 'twee Hand-Clavieren' en 'een aangehangen-Pedaal' .

lees meer »
 
Stichting Catharina Cultureel Stichting Catharina Cultureel

Klik hier voor het zomerprogramma 2017

www.catharinacultureel.nl
De stichting is opgericht in 1988 met als doel: 

 • de instandhouding van de Catharinakerk en bijgebouwen als monument voor de stad Doetinchem
 • de exploitatie van het gebouw als maatschappelijk en cultureel centrum voor de gehele omgeving
In 2009 is ook de Driekoningenkapel, de voormalige Lutherse kerk, onder het beheer van de stichting gekomen. Beide kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Doetinchem.
De twee kerken zijn rijksmonumenten en beeldbepalend voor het centrum van Doetinchem.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 • de kerkgebouwen op een waardige manier te exploiteren
 • het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten
 • het verwerven van subsidies en andere bijdragen
De activiteiten die worden georganiseerd zijn o.a.:
 • Een maandelijkse boekenmarkt 
 • Enkele malen per jaar een curiosamarkt
 • Concerten
 • Exposities
 • Verhuur van de kerk aan derden.
De stichting beoogt geen winst te maken.

 
DE GESCHIEDENIS VAN DE CATHARINAKERK DE GESCHIEDENIS VAN DE CATHARINAKERK

Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Catharinakerk_(Doetinchem)