Wat is symbolisch bloemschikken? Wat is symbolisch bloemschikken?

Een viering smaakvol opluisteren kan veel meer zijn dan een bloemetje neerzetten. Onze cultuur kent zeer veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van de viering. Symbolen dragen bij  aan de verduidelijking van het thema van een viering en kunnen zo de diepere betekenis overbrengen aan de gemeente.
Het is belangrijk een goede keuze te maken uit vormen, materialen, kleuren, bloem en groen om de zeggingskracht te vergroten. Vaak is het goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om de nadruk te leggen op de kern van het thema.

Op hoogtijdagen kan soms uitbundig met bloemen/planten van het seizoen worden geschikt maar in de regel wordt soberheid in acht genomen. Het streven is zoveel mogelijk met materiaal van het seizoen en uit de natuur te werken.

We zijn blij dat in alle vierplekken een groep bestaat die het symbolisch bloemschikken op zich neemt.

Contactpersonen in de Catharinakerk zijn:
Diny Rougoor, 031344457
Lily Mulder,

Contactpersonen in de Slangenburg zijn
Annie Overveld
Wilma Broeze
Dinie Oonk
Barthie Jolink

Contactpersonen in De Wingerd is
Tineke Haveman, 0314-364539

terug