Sectieteams Pastoraat Sectieteams Pastoraat

Sectieteams Pastoraat

Aliejenne Beumer 0619843250
Kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Doetinchem.
Werkdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag
Aliejenne maakt deel uit van het pastorale team, samen met ds. Klaas Bakker en de pastoraal coördinatoren Hetty Snippe (Catharinakerk) en Marijke Gijzen (Kerkelijk Centrum de Wingerd) .
U kunt Hetty Snippe of Marijke Gijzen mailen als u graag een bezoekje zou willen, of weet van iemand die een bezoekje zou willen hetzij van een bezoeker, een ouderling of predikant. Zij kunnen namens de predikant afspraken maken voor de bezoeken. Binnenkort krijgt Marijke een eigen telefoonnummer.  

Het pastoraat voor de Protestantse Gemeente Doetinchem is ondergebracht in sectieteams

Sectieteam rondom het Kerkelijk Centrum de Wingerd
Marijke van Gijzen, Pastoraal coördinator 06-83 83 28 75, afgevaardigde naar de kerkenraad
Ds. Ina Veldhuizen, tel:0314-643333

Sectieteam rondom de Catharinakerk
Bert Oosterloo, afgevaardigde naar de kerkenraad
Ds.Klaas Bakker 0314 354355, 06 53773685
Janny Pronk

Sectieteam Gaanderen/Slangenburg
Frieda Bouwer, afgevaardigde naar de kerkenraad, 0314-327318
Ds Helma van Loon, tel: 0315-237788
Ab van der Vliert
Anja Jongenburger
Charlotte Zwolsman, 0314-328502, ouderenpastoraat
Janny Kruisselbrink

Verzorgingshuizen
Ans van der Heiden, 06-57557532

Ziekenhuispastoraat
Ds Kim Jansen-Oberink, 0314-329182 
Pastor Judith Goeman, 0314-329181 

Den Ooiman:
ds. Andries Fidder, tel. 06-30946390


De PGD is echter 1 kerk. U kunt zich wenden tot alle personen die in de verschillende teams zitten.

Onder het pastoraat vallen:

Bijbelgespreksgroep:
Enna Oostlander, tel. 0314-362223

Gemeentegespreksgroepen

 
Pastoraal beleid Pastoraal beleid

Pastoraat, kennen en gekend worden
Veranderingen: van verzorgings- naar participatiekerk
In het pastoraat is lange tijd de kaartenbak  het uitgangspunt geweest voor het pastoraat. De mensen in die kaartenbak woonden in een bepaald gebied en waren lid van de kerk. Contactpersonen, ouderlingen en de predikanten waren voor het pastoraat in dit gebied verantwoordelijk.

lees meer »