Contact Contact

06 22397925

 
Het Open Dijkhuis in Het Nieuwe Dijkhuis Het Open Dijkhuis in Het Nieuwe Dijkhuis

Het “Het Open Dijkhuis in het Nieuwe Dijkhuis”. is iedere woensdagochtend open van 10.00 – 12.00 uur. Dit initiatief is in samenspraak tussen enkele kerken tot stand gekomen. Het gaat om een laagdrempelige plek, waar iedereen welkom is om anderen te ontmoeten, een kop koffie te drinken, voor een gesprek, voor een spelletje, voor een boek, voor wat verstelwerk, voor rust en meditatie, voor gezelligheid en voor aandacht voor elkaar.

lees meer ยป
 
Hulpprogramma Hulpprogramma

De diaconie probeert kwetsbare mensen in de samenleving te ondersteunen. U kunt bij hen terecht voor bijvoorbeeld vragen over belastingen, vragen over en problemen met de sociale wetgeving, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden/vervoer, klussen in en om huis, diaconale vakantieweken.

De sociaal diaken  
heeft contact met buurtcoaches, IJsselkring, Pad en andere stichtingen, organisaties, die zich bezig houden met ondersteuning.
- kan vanuit de diaconie snel hulp regelen bij acute financiële problemen. en met hen overleggen ’hoe nu verder’.
- gaat, samen met de mensen die dat nodig hebben, zoeken naar hoe ze zichzelf weer kunnen redden.
- kan informatie geven/vragen beantwoorden over  het bovenstaande.

Voor zaken die hiermee te maken hebben kunt u contact opnemen met de sociaal diaken:
Els Lotterman, 
06 33747179
 

 
Platform Armoede bestrijding Doetinchem (PAD) Platform Armoede bestrijding Doetinchem (PAD)


Voor financiële problemen kunt u ook terecht bij het PAD 
www.PADoetinchem.nl

Secretariaat: Wim Bot, 06 52225763

Het PAD biedt gratis advies en hulp op het gebied van

  • schuldenproblematiek
  • problemen met uitkeringen
  • belastingproblemen
  • voorzieningen WMO
  • dreigende woningontruiming en afsluiting van gas, water en licht

 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestantse Kerk. 
Kerk in Actie verbindt gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.

Binnen de PGD  hebben we de volgende activiteiten

  • medewerking aan kerkdiensten waarin zending en werelddiaconaat centraal staan.
  • het houden van de maandelijkse schrijfacties van Amnesty International. Deze brieven hebben tot doel om politieke gevangenen te ondersteunen. In de brief wordt de autoriteiten gevraagd om hun vrijlating, een eerlijk proces of verbetering van hun levensomstandigheden. Iedere 2e zondag van de maand liggen 3 verschillende brieven klaar in de Wingerd. Na de viering worden mensen actief gevraagd om deze brieven mee te nemen en te versturen. Welicht dat dit initiatief door de andere vierplekken wordt overgenomen.
  • de verkoop van kaarsen van Fatima-zorg, een organisatie in Gelderland voor mensen met een verstandelijke beperking..
  • het promoten van Max Havelaarproducten en de Wereldwinkel. De PGD is een fairtrade kerk.
  • publicatie in Ontmoeting over werkzaamheden en projecten.

 
Centraal Collecterooster Centraal Collecterooster

Centraal collecterooster 2017

 
Beleidsplan Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie