Ontmoeting Ontmoeting

CONTACTBLAD
Contactblad van de Protestantse Gemeente DoetinchemRedactie:
Klaas Bakker en Wim Wisman (eindredacteur).

Inleveradres kopij:
Wim Wisman, email: 
Inleverdatum kopij:
Uiterlijk de donderdag (voor 19:00 uur) twee weken voor het verschijnen van het blad.

Klik hier voor het overzicht met aanleverdata.

Vragen over bezorging en vragen over advertenties:
Kerkelijk bureau: tel. 390660
Email: kerkelijkbureau

 

terug