veelgestelde vragen veelgestelde vragen

Kan ik bij jullie trouwen?
 Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een huwelijksdienst in één van onze kerken of op een andere locatie. De huwelijksdienst wordt uitgebreid voorbereid met één van onze predikanten, die je zelf kunt kiezen. We spreken in die voorbereidingsgesprekken over jullie leven, jullie liefde en geloof. Je kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om minimaal zes weken van te voren een afspraak te maken met de predikant.
De kerkelijke inzegening van een huwelijk volgt op een burgerlijk huwelijk. In de Protestantse Gemeente Doetinchem kunnen ook mensen van gelijk geslacht hun verbond van liefde en trouw laten inzegenen.
 
Bij voorkeur is minimaal één van de partners lid van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Indien beide partners geen lid zijn, kun je het beste contact opnemen met één van de predikanten van Doetinchem om mogelijkheden te bespreken.

Het voorgenomen huwelijk kun je (het liefst telefonisch of persoonlijk) aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur, De Bongerd 4, 7006 NJ  Doetinchem.  0314-390660.
Er worden dan afspraken gemaakt over de datum, tijd en plaats van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Deze afspraken zijn pas definitief als de predikant, koster en kerk beschikbaar zijn.

Voor de tarieven van een trouwdienst, klik hier
 
De Catharinakerk, de Slangenburgkerk en de Driekoningenkapel zijn overigens ook aangewezen als trouwlocatie van de gemeente Doetinchem. Wil je in één van sfeervolle gebouwen het burgerlijk huwelijk laten sluiten, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau

Kan ik mijn kind bij jullie laten dopen?
Het is voor iedereen die ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente Doetinchem mogelijk om zijn of haar kind te laten dopen in één van de drie vierplekken. Je kunt hierover contact opnemen met de predikant van de vierplek waar je je kind zou willen laten dopen. Het dopen gebeurt op zondagochtend.
Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.
Sommige ouders willen hun kind liever niet laten dopen. Het is dan mogelijk dat het kind gezegend wordt in een dienst op zondagochtend.
Als je een geboortekaartje naar het Kerkelijk Bureau PGD (Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem) stuurt, dan wordt je kind ingeschreven in in de ledenadministratie van de kerk. Ook als je je kind niet laat dopen, kan het wel ingeschreven worden. Je kunt de geboorte ook online laten registreren. Klik hier voor het formulier.
 
Vierplek De Wingerd: ds. Ina Veldhuizen 0314-643333
Vierplek Catharinakerk: ds. Klaas Bakker  0314 354355, 06 53773685
Vierplek Gaanderen/Slangenburg: ds Helma van Loon  0315-237788
 

Hoe kan ik een uitvaart regelen vanuit de kerk?
 Als uw dierbare is overleden, kunt u contact opnemen met één predikanten voor een rouwdienst. Allereerst is het van belang dat u samen met de uitvaartondernemer én de predikant tot een gezamenlijk moment komt waarop de viering plaats vindt. Vervolgens heeft u een gesprek met één van de predikanten over het leven van de overledene en rouwdienst. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. De dienst kan gehouden worden in één van onze kerken of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van het crematorium.

De PGD heeft een formulier ontwikkeld waarin wensen over een uitvaart kunnen worden aangeven.U kunt u dit formulier gebruiken om uw wensen rond uw eigen uitvaart aan te geven maar, indien mogelijk, kunt u dit ook bespreken met degene die binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden.
Download hier het formulier. 

Voor de tarieven van een uitvaart: klik hier
 
U kunt contact opnemen met één van de predikanten
Vierplek De Wingerd: ds. Ina Veldhuizen 0314-643333
Vierplek Catharinakerk: ds. Klaas Bakker  0314 354355, 06 53773685
Vierplek Gaanderen/Slangenburg: ds Helma van Loon  0315-237788
 
Laat het Kerkelijk Bureau ook weten dat uw dierbare is overleden door een rouwkaart te sturen naar Kerkelijk Bureau PGD, Bongerd 4, 7006 NJ, Doetinchem of vul hier het formulier online in.

Ik wil graag belijdenis doen.
U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze predikanten.

Waar kan ik mij inschrijven en Informatie vinden over mijn inschrijving?
U kunt zich inschrijven door hier het formulier in te vullen en te verzenden. Als u twijfelt over de juistheid van uw inschrijving, wilt weten hoe u geregistreerd staat of andere vragen heeft dan kunt u

  • een mail sturen naar het kerkelijk bureau, of
  • telefonisch  contact opnemen met het kerkelijk bureau (0314-390660, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur) of
  • het contactformulier invullen en verzenden.
Hoe kan ik mij uitschrijven?
Wanneer u uitgeschreven wilt worden als lid van onze gemeente dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (0314-390660, geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur) of hier het formulier invullen en verzenden.

Wat te doen bij een scheiding?
U kunt hier het formulier invullen waarin u de wijziging van uw gegevens kunt invullen en verzenden.
Meestal verloopt deze mutatie automatisch via de burgerlijke overheid.

Hoe werkt de ledenadministratie?
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
De PKN kent een landelijke ledenregistratie (LRP) waarin de gegevens van 2,1 miljoen PKN leden zijn opgenomen.De Protestantse Gemeente Doetinchem  heeft ruim 4000 leden.
De burgerlijke overheid (GBA) geeft mutaties zoals verhuizingen, huwelijk, scheiding  en overlijden via de SILA door aan de landelijke ledenadministratie van de PKN. Deze administratie geeft de mutaties door aan de plaatselijke kerkelijke bureaus.

Voorkeurslidmaatschap:
Wanneer u in Doetinchem woont en elders lid wilt worden van een PKN gemeente (of andersom) dan kunt u een mail sturen of bellen naar het kerkelijk bureau (0314-390660).

Hoe kan ik mijn bijdrage aan de kerk overmaken?
U wordt jaarlijks via Aktie Kerkbalans benaderd om uw jaarlijkse bijdrage aan de PGD door te geven.
U kunt ook "Periodiek schenken" voor een periode van 5 jaar. Hiervoor kunt u het formulier downloaden. Het voordeel hiervan is dat er voor deze giften geen drempelbedrag geldt, zodat deze giften altijd volledig aftrekbaar zijn.
Meer info hierover is te vinden op belastingdienst.nl als u in het zoekvakje “periodieke giften vanaf 2014” invult.


Wie wordt benaderd voor de aktie Kerkbalans?
Op het kerkelijk bureau wordt bijgehouden wie er aangeschreven worden bij de Actie Kerkbalans.
Als daar vragen over zijn kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Ik ga verhuizen binnen Doetinchem:
U kunt hier uw adresgegevens wijzigen en verzenden.

Ik ga verhuizen vanuit Doetinchem naar elders:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
Als u verhuist naar een burgerlijke gemeente die meer dan één PKN gemeente binnen haar grenzen kent is het zinvol om in uw nieuwe gemeente contact op te nemen het kerkelijk bureau of de scriba en te controleren of u bij de juiste gemeente bent ingeschreven.

Ik ga verhuizen naar Doetinchem:
Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.
U kunt hier het inschrijfformulier invullen en verzenden, zodat alle gegevens juist worden ingevuld op het kerkelijk bureau.

Aan wie worden kerkelijke mutaties doorgegeven?
De kerkelijke mutaties zoals doop, belijdenis en huwelijk en de mutaties die niet automatisch via de GBA verlopen zoals geboortes en uitschrijvingen worden door het kerkelijk bureau doorgegeven aan de landelijke ledenadministratie.

terug