De gemeente als proeftuin

De gemeente als proeftuin

De Protestantse Gemeente Doetinchem is een proeftuin van vieren, kennen en verbinden. Het schilderij van Tony Nwachukwu past goed bij onze manier van kerk zijn: we zien onszelf als een proeftuin waarin we aan het experimenteren zijn. In een proeftuin kan je dingen uitproberen en niet alles lukt. Je moet onkruid wieden (afscheid nemen van oude dingen) en mesten (bijsturen). Je kunt nieuwe planten zaaien en opkweken (iets nieuws opstarten).
Op het schilderij staat de levensboom met Christus centraal. Rondom deze boom gebeurt het allemaal. Met elkaar werken we in de tuin, zoeken we naar een manier waarop iedereen een plek vindt en zorgen we gezamenlijk voor veelkleurigheid. De proeftuin is nooit af, we blijven erin bezig. De woorden die ons binden zijn: Vieren (genieten van de mooie tuin), Kennen ( bespreken wat je doet en van plan bent) en Verbinden (met elkaar werken in de tuin). Tuinier jij mee?

 
Seizoen 2017-2018: Een tuin vol verhalen Seizoen 2017-2018: Een tuin vol verhalen

We gaan het  seizoen 2017-2018 opnieuw op weg met 7 nieuwe verhalen. Verhalen nemen je mee. Ze kunnen je prikkelen. Ze zijn soms storend. Geven je vergezichten. Laten je dromen. Verhalen kruipen in je leven en doen iets met je. In de Protestantse Gemeente Doetinchem leven we van verhalen. Verhalen van Jezus, over God en mensen die op weg zijn gegaan vanwege een Stem of een Visioen vormen onze bron van inspiratie tot op de dag van vandaag. Ze vormen de bron van de gemeente. Op de startzondag zijn de verhalen geintroduceerd. 
Je kunt het boekje over de startzondag en de verhalen ook downloaden.
Ina Veldhuizen, predikant van de PGD schreef een document met suggesties hoe je  deze verhalen kunt gebruiken om bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten te openen.
Klik om dit boekje te openen:  deel 1  of deel 2

 
Aan de slag in de tuin Aan de slag in de tuin

Hieronder en beknopt overzicht van de verschillende activiteiten om met de verhalen aan de slag te gaan. Klik op lees meer voor uitgebreide informatie over elk onderdeel.

Gespreksgroepen
 
1. Gemeentegespreksgroepen
Je komt zo’n tien keer in het seizoen bij elkaar bij een gemeentelid thuis en bespreekt alle verhalen.Ina Veldhuizen schreef een boekje met inleidingen en suggesties dat je bij deze avonden kunt gebruiken Klik om het boekje te openen:  deel 1  of deel 2 
2. Bijbel ter Sprake
Op deze avonden legt ds. Ina Veldhuizen de bijbelgedeeltes in het midden die de daaropvolgende zondagen terugkomen in de kerkdienst in de Wingerd.
3. Gespreksgroep rond de bijbel
Elke eerste maandag van de maand komt de gesprekgroep rond de bijbel bij elkaar. De zeven bijbelverhalen uit de Tuin vol verhalen komen aan bod. 
4. Een voltooid leven …?
We gaan met vragen rondom voltooid leven aan de slag aan de hand van het boek van Els van Wijngaarden, Voltooid leven.
5. Tischrede – Tafelpraat
Bij mensen thuis gaan we in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje, of wie weet een maaltijd.

En verder:

6. Zingen in de tuin
Samen zingen is een feest. We volgen  het kerkelijk jaar, maar ook de zeven schriftgedeeltes uit de Tuin vol verhalen.

7. Bijbelquiz
Op 2 november willen we met de bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbelkennis per vierplek testen.  
 
8. Meditatief schilderen
Iedereen kan zonder meer meedoen, als je het maar leuk lijkt of vindt om te schilderen en een verhaal zo te verwerken. 

9. Meditatie
Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met meditatie als mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee kunnen doen. 

10. Bibliodrama
Naast luisteren kun je je ook gaan inleven in een persoon in een bijbelverhaal en dan dat verhaal opnieuw beleven. Op die manier kan een bijbelverhaal een belevenis worden. 
 
11. Over de betekenis van het kruis
Wat is nu precies de betekenis van de dood van Christus aan het kruis? Voor wie benieuwd is naar verschillende opvattingen en voor wie zelf nieuwe antwoorden wil vinden.
 
12. Een dienst in het Achterhoeks
In het kader van de Tuin vol verhalen past een dienst in het Achterhoeks. Op zondag 27 mei zal ds. Hans Hinkamp (Lichtenvoorde) voorgaan in de Slangenburgse kerk.

13. Hier sta ik … morele dilemma’s
Vaak is het lastig om in je eentje je weg te vinden in wat goed is en wat niet. Welke weg wijst de bijbel ons? Hoe zien wij deze ontwikkeling in het licht van God? 
 
14. Film op zondagmiddag
Film is een prachtig medium om ideeën, gedachten over te brengen of om het leven van iemand in beeld te brengen. Via de zondagsbrieven, kerkgroet, Ontmoeting enz. leest u wanneer welke film te zien zal zijn. 

lees meer ยป