Het orgel in de Catharinakerk Het orgel in de Catharinakerk

In de loop der jaren werd het orgel een aantal keren aangepast aan de smaak van de tijd. In 1856 werd er zelfs nog een vrij pedaal van 4 stemmen aan toegevoegd.
Bij het bombardement van 21 maart 1945 ging het orgel, met een groot gedeelte van de kerk, verloren.

Het orgel van de Catharinakerk voor 1945.
Op 31 oktober 1950 werd de herbouwde kerk weer in gebruik genomen en ruim twee jaar later,
op 16 december 1952, werd in een speciale dienst door Sjoerd Mook, organist van de kerk, het nieuwe orgel ingewijd.
Enkele Nederlands-Hervormde Gemeenten van Blaricum, Hilversum en Laren hadden al in 1947 een bedrag aan de Doetinchemse kerkgemeenschap geschonken voor de aanschaf van een nieuw orgel. Het had heel wat voeten in de aarde voordat men het eens was over de plek waar dit instrument moest komen te hangen. Uiteindelijk is gekozen voor de westwand van het middenschip.

Het huidige Flentrop orgel bouwjaar 1952
Het nieuwe orgel werd door de orgelbouwer Flentrop gebouwd. De fraaie orgelkas is een ontwerp van Heineman, architect uit Velp, die tevens zorg droeg voor de herbouw en restauratie van het kerkgebouw. Vergelijkt men het ontwerp van de huidige orgelkas met die van het vooroorlogse orgel dan is voorstelbaar dat de architect iets van de stijl van het oude orgel heeft willen terugbrengen in het ontwerp van de nieuwe kas van het orgel.
Opvallend is de afwijkende kleur van de pijpen in de zijtorens.
Mogelijk is de reden voor het gebruik van koper voor deze pedaaltorens het optisch effect. De voor het oog zichtbare Hoofd- en Rugwerk, doen sterk denken aan het renaissanceorgel van destijds. Wellicht speelden ook financiën een rol bij deze materiaalkeuze.
Dit fraaie Flentroporgel neemt een bijzondere plaats in door het unieke 'eigen' gezicht dat de orgelbouwer Dirk Andries Flentrop het orgel gaf. Dit orgel was het orgel geworden zoals dat vanaf het begin zijn ideaal was geweest. Bijzonder is daarin ook dat het hier gaat om één van de eerste, weer mechanisch gebouwde orgels van na de oorlog.
Lambert Erné, adviseur namens de Landelijke Orgelcommissie, wilde volgens de opvattingen en smaak van die tijdsperiode, een scherpere zakelijke klank. Maar de Flentrop-intonateur dhr. Schreutelkamp hield voet bij stuk en zorgde voor een milde, warme en brede klank die resulteerde in een perfecte klankverhouding tussen orgel en kerkruimte. In die zin neemt dit orgel tussen de instrumenten die gebouwd zijn in die naoorlogse periode een unieke plaats in.
Het orgel is enkele jaren geleden geplaatst op de Rijksmonumentenlijst.

   
Organisten:
De eerste 20 jaar werd het orgel door Sjoerd Mook bespeeld. Hij werd in 1972 opgevolgd door Henk Beernink. In 1979 werd organist en beiaardier Roel Smit als cantororganist aan de kerk verbonden. Bij zijn afscheid in 2006 schonk hij het orgel een cymbelster. In 2006 werd Smit als cantororganist opgevolgd door Annelies Slöetjes. Zij heeft, samen met landelijk orgeladviseur Theo Jellema, de orgelrestauratie begeleid.
Na een invalperiode van bijna twee jaar, zijn Elske te Lindert (cantor-organist) en Theo Menting (cantor) op 1 juni 2015 officieel benoemd in de Catharinakerk.”

Speeltafel Flentroporgel, huidige situatie
Na 60 jaar is het orgel toe aan een grondige restauratie. De tand des tijds en de gevolgen van het verwarmen van de kerkruimte eisen hun tol. Afgezien van een totale schoonmaakbeurt in 1986, met hier en daar een herziene intonatie van enkele grondstemmen, is er in de afgelopen 60 jaar weinig onderhoud gepleegd. Momenteel wordt er afgezien van het organiseren van concertseries. Het orgel is mechanisch te kwetsbaar, niet meer optimaal te stemmen en te onvoorspelbaar geworden.
Wel worden er in de zomervakantieperiode nog enkele lunchconcerten georganiseerd.
Deze restauratie zal zeker een half jaar in beslag nemen, windlades en delen van de orgelkas gaan  naar de werkplaats in Zaandam.

Donaties t.b.v. de orgelrestauratie: Orgelfonds Catharinakerk Doetinchem, rekeningnummer 7944115

Dispositie:

Hoofdwerk:

Quintadeen 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Ged. Fluit 4'
Nasard 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur 1 1/3'(V-VI)
Trompet 8'

Rugwerk:

Holpijp 8'
Quintadeen 8'
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Octaaf 2'
Quint 1 1/3'
Scherp 1'(IV)
Sesquialter 2 st.
Dulciaan 8'

Borstwerk:

Eikenfluit 8'

Fluit 4'
Prestant 2'
Gemshoorn 2'
Octaaf 1'
Cymbel 1/3' (II)
Regaal 4'

Pedaal:

Prestant 16'
Octaaf 8'
Octaaf 4'
Nachthoorn 2'
Mixtuur 2' (IV)
Bazuin 16'
Schalmei 4'
Koppels:
Hoofdwerk/Rugwerk, Hoofdwerk/Borstwerk
Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal/Borstwerk, Pedaal-rugwerk.
Cymbelster (op klokkenbasis)
 

terug