Wat kenmerkt deze vierplek Wat kenmerkt deze vierplek

Deze vierplek is een open geloofsgemeenschap met de Bijbel als inspiratiebron, waarin ieder mens zich thuis mag voelen en waarbij gemeenteleden elkaar in alle aspecten van het Christen-zijn versterken, bemoedigen en mogen/kunnen aanspreken.

Onze vierplek verandert en inspireert tot geloofsverdieping en
kerk-zijn en draagt dat uit naar de samenleving. In het kader van verandering worden activiteiten ontwikkeld, waarbij aansluiting wordt gevonden met die (leeftijds)groepen die ze nu dreigt te verliezen. Daarnaast kunnen we elkaar inspireren door onze eigen identiteit kenbaar te maken en deze te delen in oecumenisch verband en met andere vierplekken.

In de kerkdiensten wordt altijd een kinderlied gezongen voor de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Klik hier om de liedjes te bekijken en te beluisteren 

 
De roze antependia De roze antependia

Het kleed aan de kansel heet: De antependia
In de Wingerd hing op de derde advent  voor de eerste keer de roze  Antependia, gemaakt door twee gemeenteleden.
Roze zondagen zijn halfweg de tijd van de vasten en half de adventstijd. Daarom is er een roze zon te zien die langzaam aan het licht komt.  Verder zijn er 7 flarden (de tijd?) zichtbaar. Het getal van de volheid. Ze krijgen steeds meer profijt van het licht.
De achtergrondkleur is oudroze, omdat de Bijbelse feesten van uit de oudsheid,  jaarlijks over de hele wereld gevierd worden.
De bijbehorende roze stola:
Aan de linkerkant, de kant van het hart,  zijn 3 gouden strepen te zien. Dit verwijst naar de 3 Eenheid: Vader Zoon en Heilige geest.
Op de rechterkant zijn 4 gouden strepen te zien. Dit is de kant van de wereld. Alle windstreken zijn aanwezig. noord, oost, zuid west.
 

 
Vieringen Vieringen

De vieringen in de Wingerd beginnen om 10.00 uur.Iedere zondag wordt de liturgie en de kerkgroet met de mededelingen uitgedeeld. De liturgie is te volgen via een beamerpresentatie. U kunt deze downloaden bij de kerkdiensten van de betreffende zondag.
U kunt de kerkgroet en liturgie ook
 per mail ontvangen. Meldt u zich daarvoor aan bij
U ontvangt uiterlijk vrijdag een mail met een link naar beide bestanden
Een gemiste Kerkgroet kunt u afhalen in De Wingerd, dagelijks van 10.00 – 12.00 uur of aanvragen bij

Adres: De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. tel. (0314) 36 00 89
Coordinator Kosters: Klaas Meersma 0314-360595
Beheerder/Verhuur: Sandra Nieweg, tel. 06-12472318

 
Open Kerk Open Kerk

Het Kerkelijk Centrum de Wingerd staat in de wijk de Huet Dichteren en wordt intensief gebruikt  voor tal van activiteiten op kerkelijk, oecumenisch of algemeen gebied. Naast natuurlijk een viering op zondag zijn er de activiteiten van "Open Kerk"

en verder zijn er bijeenkomsten van allerlei groepen in of buiten de kerk.
Ook kunt u (zalen in) het gebouw huren.
Er is een vaste en een losse beamer tegen vergoeding beschikbaar zodat in verschillende zalen geprojecteerd kan worden. 
In het hele gebouw is gratis WIFI beschikbaar.
De Wingerd, een gebouw voor de wijk!

 
De symboliek van het gebouw De symboliek van het gebouw

DE SYMBOLIEK IN DE KERKZAAL
In de Bijbel worden de getallen 3, 4, 7 en 12 beschouwd als heilig en deze symboliek is terug te vinden in de architectuur van de kerkzaal.

     
Zo stellen de twaalf pilaren aan weerszijden in het liturgisch centrum de 12 apostelen voor.

De vier raampjes boven het altaar staan voor de evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.

En de zeven kleine ramen in de noordgevel van de zaal verbeelden de dagen van de schepping en de rustdag.

HET KUNSTWERK BUITEN
De betekenis van het kunstwerk:
Het kunstwerk is gemaakt door beeldend kunstenaar Pieter Anssems. In de dienst van 9 september 2001 is het door Henny Jongerius overgedragen aan de Katholieke en Protestantse geloofsgemeenschappen die van de Wingerd gebruik maken. Het is aangekocht met het geld dat als afscheidscadeau voor Henny Jongerius bijeen was gebracht. Tijdens de overdracht heeft Henny de betekenis en symboliek van het kunstwerk uitgelegd:

We hebben de kunstenaar een Schrifttekst voorgehouden uit het Johannesevangelie (hfst.15): Ik ben de wijnstok en jullie de ranken.
Wie goed naar het kunstwerk kijkt ziet dat er drie ranken uit de grond groeien. Daar, onder de grond, zijn ze met de wijnstok verbonden; ze komen eruit voort. Zij ontvangen hun sappen uit dezelfde bron. Zij groeien en dragen rijke vruchten, ieder naar haar soort. In hun groei boven de grond verstrengelen zij ineen, deze drie, om in diepe verbondenheid de wingerd te laten uitgroeien en nog rijkere vruchten te laten dragen. En iedere rank moet in dat groeiproces haar eigen sappen maar blijven inbrengen; dat maakt de wingerd zo kostbaar.
Zo worden de evangelische woorden van Johannes in beeld gebracht. Immers, de drie ranken mogen staan voor de drie werkgemeenschappen: Hervormd, Gereformeerd en Katholiek.
Deze drie wortelen in de ene Oerbron. Zij dragen vruchten, ieder naar haar soort. Zij zoeken elkaar, om Jezus, om Zijn evangelie nog rijkere vruchten te laten dragen. Twee van hen zijn al bijna helemaal samen op weg, de derde is wat trager. Maar, voortkomend uit die ene bron moet hun eenheid toch groter zijn dan hun verscheidenheid?
Zij moeten in die eenheid samen groeien, maar ieder moet niet vergeten om haar eigenheid in het grote geheel te blijven inbrengen; dat maakt de wingerd zo kostbaar. Dit laatste is te zien in de vertakking die boven in de uitgroei te herkennen is.

Het kunstwerk heeft een markante plek gekregen, vlakbij de ingang van de Wingerd. Je kunt er niet omheen als je naar binnen wilt gaan en het nodigt je tevens uit om te blijven dromen over de wingerd die telkens nieuwe vruchten zal dragen, ook al weet je meestal niet hoe die er uit zullen gaan zien.

Als je maar blijft geloven in de geheime krachten van de Oerbron.

lees meer »
 
Geschiedenis van het ontstaan van het Kerkelijk Centrum de Wingerd Geschiedenis van het ontstaan van het Kerkelijk Centrum de Wingerd

Het Kerkelijk Centrum de Wingerd is op 9 en 10 december 2000 officieel in gebruik genomen en daar ging heel wat aan vooraf. Een korte geschiedenis:

lees meer »