Concept stukken over de Plaatselijk Regeling Concept stukken over de Plaatselijk Regeling

Klik op onderstaande linken om de stukken te bekijken.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente te Doetinchem.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met wijkgemeenten) Doetinchem.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Doetinchem.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente te Doetinchem

 
DE PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM: EEN PROEFTUIN VAN VIEREN, OMZIEN EN VERBINDEN DE PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM: EEN PROEFTUIN VAN VIEREN, OMZIEN EN VERBINDEN

De Protestantse gemeente heeft drie wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Deze vierplekken hebben elk een eigen sfeer en manier van vieren. We vormen echter wel één gemeente en hebben een gezamelijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan.

‚ÄčLevensboom, geschilderd door Tony Nwachukwu 

Als leden van de Protestantse Gemeente te Doetinchem geloven wij, dat God naar ons mensen omziet. Dat omzien van God herkennen we in de weg van Jezus Christus, maar ook in de verhalen die mensen met elkaar delen, als zij zich voor elkaar openen.

De verhalen over het omzien van God naar mensen in de Schriften zijn een belangrijke bron voor ons geloof. Wij luisteren naar deze verhalen om al luisterend zicht te krijgen op God, op onszelf, op de wereld om ons heen en op wat ons daarin te doen staat.
 
Als mensen die zich geraakt weten door de God die zich met mensen verbindt, weten wij ons geroepen midden in onze samenleving een proeftuin te zijn van vieren, verbinden en omzien. Met deze proeftuin reageren we op het verbinden van God met ons door samen te vieren, door om te zien naar mensen om ons heen, door ons te verbinden met elkaar en met de samenleving waarin we gemeente zijn.

Ons verbinden, omzien, vieren, kortom ons gemeente-zijn zien wij als proeftuin, omdat we ons realiseren, dat geen enkele vorm van gemeente-zijn de enig mogelijke is en dat elke vorm die wij kiezen een pogen blijft om zinvol te reageren op het zich verbinden van God met ons. Wij zien de gemeente ook als proeftuin omdat een tuin verschillende planten kent en zijn pracht vindt in een zinvolle diversiteit. Daarom blijft in de proeftuin die de gemeente van Christus is, het gesprek gaande en staan we in de gemeente van Christus open voor nieuwe vormen van vieren en omzien en verbinden en hebben we respect voor wat de traditie ons aanreikt. Bovendien zien we de gemeente als proeftuin, omdat we hopen dat hierdoor midden in onze wereld, waarin mensen op allerlei manieren in het nauw raken, de gemeente van Christus een plaats mag zijn waar mensen opademen en weer ruimte vinden om te leven.

Klik hier voor de plaatselijke regeling  

Organisatiemodel van de Protestantse Gemeente Doetinchem