Kerkenraad Kerkenraad

Moderamen:
Voorzitters:

Frans Westra,
tel:0314-326324

Scriba:
Henny Veugelink.
tel.0314-346234.


Predikant:
Klaas Bakker
Tel :0314 354355, 06 53773685


Diaconie: 
Voorzitter: Henk Dijk, 06-22397925

Penningmeester: Henk Jansons 0314 366602
Scriba: Jan Wassink, 0314-346660

College kerkrentmeesters:
Voorzitter 1: Wim Rodenburg
Voorzitter 2: Gerrit van Lenthe
Secretaris: Bert v.d. Haar
 

terug