Close

Oecumenische themavieringen

Elke tweede zaterdagavond van de maand hebben we een oecumenische themaviering zonder officiële voorganger. Iedereen is van harte welkom in deze vieringen die worden voorbereid door de werkgroep Oecumene. Eenmaal per twee maanden wordt deze viering gecombineerd met een eenvoudige maaltijd. Aanvang 18.30 uur. Aandacht voor bezinning, meditatie en gesprek.

De data van de vieringen in seizoen 2018/2019 zijn:
13-10-2018 Maaltijdviering
10-11-2018 Vesper
08-12-2018 Vesper
12-1-2019 Maaltijdviering
09-2-2019 Vesper
09-03-2019 Vesper
13-04-2019 Vesper m.m.v. Muziekgroep het Anker
11-05-2019 Maaltijdviering
08-06-2019 Vesper

Voor meer informatie:
Facebook: Oecumene De Wingerd
Mail: oecumene.de.wingerd@gmail.com

Download hier de folder over de oecumenische activiteiten in de Wingerd.