“Het Open Dijkhuis in het Nieuwe Dijkhuis”.: woensdagmorgen “Het Open Dijkhuis in het Nieuwe Dijkhuis”.: woensdagmorgen

Het “Het Open Dijkhuis in het Nieuwe Dijkhuis”. (tegenover de Media Markt) functioneert sinds juni 2016. Elke woensdagmorgen kan iedereen van 10:00 tot 12:00 uur terecht voor een kopje koffie of thee, een spelletje, een gedachtewisseling over een onderwerp dat je bezig houdt enz. Bovendien is er bij elke woensdag een bepaald accent bij de inloop.
Op elke 1e woensdag van de maand vindt aansluitend om 12:00 uur de lunch plaats.  Iedereen neemt zijn eigen brood mee en voor koffie en thee wordt gezorgd. Tijdens deze lunch bespreken we een overdenking.
Op elke 2e woensdag van de maand is er gelegenheid om licht verstelwerk te laten doen.
Op elke 3e woensdag van de maand kan er een spelletje gespeeld worden. We zijn aan het onderzoeken of dit samen gaat met het samen maken van muziek.
Op elke 4e woensdag van de maand kan men met digitale vragen terecht, bijvoorbeeld over mobiele telefoon, smartphone of computer. We zien jullie graag in ons Open Dijkhuis!

Voor meer informatie over het Dijkhuis kunt u terecht bij: Gideon Koens 0314 342902

 
Inloopochtenden in De Wingerd Inloopochtenden in De Wingerd

U kunt elke morgen van 10.00 - 12.00 binnen lopen in De Wingerd. voor een praatje, gezelligheid, een bezoek aan het stiltecentrum....De gastvrouwen en - heren hebben de koffie klaar Voel u welkom!

lees meer »
 
Andacht: korte concerten in de Catharinakerk Andacht: korte concerten in de Catharinakerk

Catharina Spiritueel organiseert op zaterdagmiddag korte concerten  in de Catharinakerk onder de naam 'Andacht'. Deze concerten vinden plaats op de derde zaterdag van de maand, om half vijf ’s middags.

lees meer »
 
Muziek in De Wingerd Muziek in De Wingerd

Iedere 3e zaterdag van de maand is er in De Wingerd een concert van een uur dat gratis toegankelijk is. Een vrije gift na afloop voor de uitvoerende musici is van harte aanbevolen. De concerten zijn zeer gevarieerd: klassiek, jazz, zang, solo en groepen. Aanvang 10.30 uur. Na afloop kunt u blijven koffiedrinken en napraten met de uitvoerende musici.

Informatie over het eerstkomende concert vindt u op de activiteitenagenda
U kunt zich opgeven voor de aankondiging per e-mail van dit concert. U krijgt dan 2 weken van tevoren een mail met alle bijzonderheden.

 
Zingen op de woensdag Zingen op de woensdag

Tussen 50 en 90....?.....kom dán lekker een uurtje meedoen op de woensdagmorgen in het Kerkelijk Centrum De Wingerd!! Zingen, wat bewegen en vooral véél lachen ....samen koffiedrinken en praten, kortom er ZIJN voor elkaar!  

lees meer »
 
Ruilbibliotheek in De Wingerd Ruilbibliotheek in De Wingerd

De boekenkast is gevuld met streekromans, detectives, thrillers, stuiverromannetjes, reisboeken, kinderboeken, mooie tijdschriften. Je kunt een boek uit dit kastje meenemen en er een ander boek voor in de plaats terugzetten. Zonder kosten, zonder administratie.  Tijdens de inloopochtenden, dagelijks van 10 – 12 uur, staat dit kastje voor in de hal.

lees meer »
 
Samen eten Samen eten

Open lunch Dijkhuis:
Op de 1e woensdag van de maand om 12.00 uur in het Dijkhuis.

De Kerkherberg in het Kerkelijk Centrum De Wingerd
Samen eten is gezellig! Iedere derde vrijdag van de maand. 


Open Tafel in het Dijkhuis 
Op iedere tweede vrijdag van de maand is iedereen van harte welkom bij deze gezellige maaltijd.  


 

lees meer »
 
Expositie in De Wingerd Expositie in De Wingerd

Iedere 6 weken wordt er een nieuwe expositie opgehangen in de hal van De Wingerd. U kunt vrij binnenlopen om de exposities te bekijken. Informatie over de actuele  expositie vindt u hier
Wilt u eens exposeren in de Wingerd,  neem dan contact op met Anneke Peerenboom, tel: 0314-346096 

lees meer »
 
Rouwverwerking met lotgenoten Rouwverwerking met lotgenoten

Het project 'rouwverwerking' is een initiatief van de gezamenlijke kerken van  Doetinchem.Leden van de RK en Protestantse kerken (al dan niet meer kerk betrokken), die hun partner door de dood hebben verloren, kunnen er aan deelnemen.
In de samenkomsten delen zij dezelfde christelijke traditie, hoe verschillend zij er ook in staan. Het verzoek tot deelname wordt ongeveer 10 maanden na het overlijden aan de nabestaande gericht. 

lees meer »
 
Kampeerweekend Kampeerweekend

Ieder jaar rond  half juni organiseert de PGD een kampeerweekend op een camping maximaal 10 km buiten Doetinchem zodat alle verplichtingen van voetbalclubs, zwemlessen enz. op zaterdag gewoon bereikbaar blijven. Een weekend om elkaar eens op een andere, ontspannen manier te ontmoeten. Voor elk wat wils, voor jong en oud.  

lees meer »
 
Kerstsamenzang Kerstsamenzang

Ontmoet elkaar in een ontspannen sfeer rond de kerstdagen tijdens en na de kerstsamenzang op de 3e of 4e adventszondag in het Kerkelijk Centrum de Wingerd.(in 2017 op 17 december)
Ontmoeting en samen de bekende kerstliederen zingen staan centraal in deze kerstsamenzang. Vaak werkt een koperensemble of een koor mee waardoor je vanzelf enthousiast mee gaat zingen!  Mensen die niet (meer) naar de kerk vinden in deze kerstsamenzang herkenning!
De samenzang begint om 19.30 uur en na afloop kunt u blijven napraten met warme chocolademelk. Het is altijd een fijne avond waardoor je helemaal in de kerstsfeer komt! Voel u welkom! Voor informatie: 0314-342518

 
Theater en musicals Theater en musicals

De laatste jaren zijn de kerken actief in het maken van musical en theater.
In 2011 en 2012 werd er een musical opgevoerd in één van de kerkgebouwen. In 2013 een kerstmusical op het stadhuisplein in het centrum van Doetinchem en in 2014 en 2016 werd in het stadscentrum van Doetinchem  een paasspel uitgevoerd, de zogenaamde passietoer.  Aan deze activiteiten doen mensen van binnen en buiten de kerken mee. Het winkelend publiek wordt bij het geheel betrokken. Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 
Werkgroep Doetinchem-Dresden Werkgroep Doetinchem-Dresden

Al 30 jaar jaar bestaat er een gemeentekontakt tussen de Lukasgemeinde te Dresden en de Protestantse gemeenten in Doetinchem (Hervormd, Gereformeerd, Luthers).
Tijdens deze kontakten zijn verschillende thema's besproken, het verleden werd niet verzwegen, het heden openlijk bediscussieerd.
Mensen uit verschillende maatschappijvormen hebben elkaar leren kennen en hoewel verschillend in taal, bleek de instelling, de grondhouding, hetzelfde.
Kijk hier voor meer informatie of kijk op  www.dresden-doetinchem.de