28 oktober: Taizéviering 28 oktober: Taizéviering

In de Slangen­burgse kerk wordt op zater­dag 28 oktober, 19.30 uur, een viering in de sfeer van Taizé gehouden, met als thema: ‘Een weg te gaan’. Na afloop is er thee en koffie.

Taizé is een klein plaatsje in Frankrijk, waar zich sinds 1940 een oecumenische klooster­gemeenschap bevindt, opgericht door Frère Roger. Ieder jaar komen er duizenden jongeren uit alle werelddelen naar toe om samen te zingen en te bidden. Iedereen die iets mee wil maken van de bijzondere sfeer van het herhaald zingen van eenvoudige bijbelse teksten, van de stilte en van het gevoel van verbondenheid met elkaar, is van harte welkom in de Slangenburgse kerk.
 

terug