PROGRAMMA 2017-2018 PROGRAMMA 2017-2018

Klik hier voor het programma 
De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting, is al vele jaren een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. Parochie  Maria Laetitia te Doetinchem.
Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd.
Het feit dat zoveel mensen de weg weten te vinden naar de door V&T georganiseerde activiteiten en deze ondersteunen, blijft een krachtige stimulans om door te gaan met dit werk. Evenals voorgaande jaren is ook voor het nieuwe seizoen weer geprobeerd een zo interessant, leerzaam en gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. In dit programma treft u naast een overzicht van de door de commissieleden georganiseerde activiteiten, ook een verwijzing naar enkele andere activiteiten die een open en oecumenisch karakter dragen. U vindt verder nadere toelichtingen op het programma. Mochten er desondanks nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u informatie inwinnen bij Wouter Veldhuizen tel. 0315-325852.
Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Iedere belangstellende - kerkelijk of niet - is van harte welkom! 

terug